Diesel kjøretøy deler markedsanalyse

Det globale markedet for dieselbildeler forventes å vokse i en betydelig hastighet de kommende årene, hovedsakelig drevet av den økende etterspørselen etter dieseldrevne kjøretøy i fremvoksende markeder.I følge en rapport fra Research and Markets anslås markedsstørrelsen for dieselinnsprøytningssystemer (som er en hovedkomponent i dieselkjøretøyer) å nå 68,14 milliarder dollar innen 2024, og vokse med en CAGR på 5,96 % fra 2019 til 2024. Veksten av markedet for dieselbildeler er også drevet av det økende fokuset på å redusere klimagassutslipp og forbedre drivstoffeffektiviteten.

Dieselmotorer er mer drivstoffeffektive sammenlignet med bensin-motstykker, og dette har ført til en høyere etterspørsel etter dieselbiler i transportindustrien.Markedet står imidlertid også overfor utfordringer på grunn av dieselutslippenes negative påvirkning på miljø og folkehelse.Dette har ført til strengere utslippsreguleringer i flere land, noe som kan redusere etterspørselen etter dieselbiler i fremtiden.

Totalt sett forventes markedet for dieselbildeler å fortsette å vokse på grunn av etterspørselen fra fremvoksende markeder og det økende fokuset på drivstoffeffektivitet, samtidig som de står overfor utfordringer fra strengere utslippsreguleringer.

nyheter


Innleggstid: 26. april 2023